A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Державний професійно - технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

ЗВІТ директора ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» перед громадськістю та трудовим колективом за 2019– 2020 н.р.

                                                                                  ЗВІТ                                                                                                 директора «Мазурівський АЦ ПТО» перед трудовим колективом  та громадськістю  за 2019– 2020 н.р.

 Шановні  присутні!

Сьогодні ми зібрались, щоб зробити певні підсумки роботи колективу Мазурівського АЦ ПТО по завершенню навчального року, оцінити  мою діяльність  як директора ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» на займаній посаді  протягом 2018-2019 навчального року.  Пріоритетними напрямками в своїй роботі педагогічний колектив училища вважав підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом:

 • зміцнення матеріально-технічної бази училища;
 • впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій;
 • атестація педагогічних працівників;
 • забезпечення заходів з охорони праці та цивільної оборони;                         
 •  - організації виробничого навчання та виробничої практики учнів на виробництві;                                                                                                                - організації стажування педагогічних працівників на підприємствах, в  установах, організаціях;                                                                                                     - організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове     обслуговування учнів. 

          Одним із головних показників роботи навчального закладу є виконання регіонального замовлення по прийому учнів на навчання.

Виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів  в ДПТНЗ «Мазурівський аграрний центр ПТО»,  здійснювалося згідно поданих заявок від підприємств - замовників.

Виконання державного замовлення у 2019-2020 навчальносму році

    Навчально-виховний процес був організований відповідно до планів роботи аграрного центру  з метою підвищення рівня підготовки кваліфікованих робітничих кадрів шляхом впровадження передових педагогічних технологій, прищеплення інтересу і любові до обраної професії, розвитку вміння самостійно здобувати і поглиблювати знання з обраної професії, розвитку творчої ініціативи молодих робітників.  На новий 2020-2021 навчальний рік план набору відповідно регіональному замовленню складає 175 учнів.  Як уже відомо на наступний рік не здійснюється набір з напрямку будівельно-мантажних робіт, а саме річної групи: «Муляр. Штукатур». Проблема набору існує щорічно, однак цього року як видно навіть при зменшенні регіонального замовлення комплектування здійснюється повільними темпами. Позначається демографічний спад приросту населення. Є проблема із збереженням контингенту. Спрацьовує і людський фактор, оскільки не в достатній мірі, приділяється увага викладачами даному важливому напрямку роботи.

План регіонального замовлення на 2020-2021 р.

з/п

Напрями підготовки

план

1

Сільське господарство

75

2

Автомобільний транспорт

25

3

Громадське харчування

50

4

Будівництво

25

                                                           Всього:

175

 

Контингент учнів

Загальний контингент учнів станом на 1 вересня 2019 року складав 410 учні. На І курсі зараховано 175 учнів на базі базової загальної середньої освіти - 99 учнів, повної загальної середньої освіти - 102 учні;  на ІІ курсі навчається 152 учнів на базі базової загальної середньої освіти – 84 учень, повної середньої освіти – 68 учнів, на ІІІ курсі на базі базової загальної середньої освіти – 75 учнів. Середня наповнюваність груп  - 24 учні. (дані наведено в табл. №1)

Загальний контингент станом на 27 червня 2019 року складає 280 здобувачів освіти ( крім того 80 учнів отримали дипломи кваліфікованого робітника, 7 учні свідоцтво) Також основний випуск в червні склав 98 здобувачів освіти.   На другому курсі 196 учнів, третій курс 84 учні. (дані наведено в табл. №2)

          На початок 2019 – 2020 навчального року кількість навчальних груп складала 17 з  контингентом 402 учні:                                                                                                    

Загальна кількість учнів у ПТНЗ

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

402

175

152

75

-

Отримали свідоцтва про середню освіту 71 учень, до державних кваліфікаційних екзаменів допущено 98 учнів. Отримали кваліфікацію з двох професій і більше 98 учнів. Втрати контингенту з різних причин склали 7 осіб

Відраховано в зв’язку з випуском –  98  учнів з груп в зв’язку з закінченням навчання,  та по іншим причинам  15 учнів (Додаток №1) із них :

 • Достроковий випуск – 8 учні;
 • Переведення в інший навчальний заклад – 1 учня
 • За сімейними обставинами (зміна місця проживання та ін.)  - 2 учнів;
 • За незадовільну успішність -1 учень;
 • Зараховано з переведенням з інших училищ – 3 учні; 

Перехідний контингент станом на 28.06.2020 року складає:                     табл. №2

Загальна кількість учнів у ПТНЗ

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

280

-

196

84

-

Формування груп за професіями проводяться згідно з регіональним замовленням, заявами абітурієнтів та кількості, яка зазначена у ліцензіях, виданих Міністерством освіти і науки України. Кількісний склад груп становить в середньому 24 учні.  Підготовка кваліфікованих робітників у ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» здійснюється у межах ліцензійного обсягу за такими професіями:

На базі базової загальної середньої освіти:                                                                                         * Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2», «В1»;  слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С».                                  * Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник.                                                                            

* Кухар; кондитер; пекар.                                                                                                                       

На базі повної загальної середньої освіти:                                                                                        

* Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії  "С".                                                                                                                                * Кухар; кондитер.    

* Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1»;  водій автотранспортних засобів категорії «С».

В поточному навчальному році оформлено матеріали для ліцензій на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання на безстрокові.

Також в поточному році були перероблені у відповідності вимог Типової базисної структури та Державних стандартів навчальні плани на всі професії по яким навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників з  погодженням із підприємствами-замовниками робітничих кадрів, Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Вінницькій області, затверджені Департаментом науки і освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

З кожної професії існує вся необхідна навчально-програмна та облікова документація ( тематичні плани та програми з предметів, поурочно-тематичні плани, поурочні плани, переліки навчально-виробничих робіт для уроків виробничого навчання, журнали обліку теоретичного і виробничого навчання тощо). Стан ведення обліково-плануючої документації та комплексно-методичного забезпечення предметів і професій контролюється адміністрацією закладу.

У навчальному закладі нараховується 18 кабінетів та 7 лабораторій, 2 майстерні для вивчення предметів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки. Всі кабінети, лабораторії та майстерні відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних програм, дозволяють успішно здійснювати навчально-виховний процес.  

Навчально - методична робота

Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу.

Методичний кабінет оснащено компютером, який підключено до мережі Internet та принтером. Щодо цієї ланки роботи, то важливо відмітити, що в цьому навчальному році проведено ряд заходів по покращанню навчально-виховного процесу та професійного росту педпрацівників. Всі присутні були свідками і учасниками:                          * проведення систематичних виставок творчих лабораторій педагогічних працівників;    * предметних тижнів, тижнів професійної майстерності;                                                               * підготовлено і проведено 27 відкритих  уроки, які відповідали вимогам сучасного уроку;                                                                                                                                                             * педагогічними працівниками навчального закладу розроблено ряд методичних розробок та посібників по всіх напрямках освітньої діяльності; презентаційні матеріали; дидактичні розробки.                                                                                                                              * кожний педагогічний працівник сформував свій каталог методичного забезпечення , систематизував програмово-методичне забезпечення.                                                                    * розроблена і виготовлена вся робоча документація майстрів виробничого навчання.     * при методичному кабінеті оформлено матеріали передового педагогічного досвіду кращих педпрацівників та фотомонтажі про проведену роботу; діє школа молодого педагога .  Як висновок – методична база нашого навчального закладу поповнилася творчими доробками викладачів та майстрів, що говорить про їх прагнення до професійного самовдосконалення.

З кожної професії, а також із загальноосвітніх предметів в навчальному закладі проводяться предметні тижні.

Планом проведення предметних тижнів передбачено:                                                                      -  випуск стіннівок;

 • проведення відкритих уроків;
 • проведення виховних годин;
 • конкурси професійної майстерності.

Плани проведення предметних тижнів затверджують голови методичних комісій.

 За графіком проводились відкриті уроки викладачів і майстрів виробничого навчання.

Складено графік відвідування уроків адміністрацією училища та складаються звіти про відвідування уроків.

В навчальному закладі педагогічне навантаження викладачів на навчальний рік складається у відповідності до робочих планів, погоджується з профспілковим комітетом та затверджується наказом директора. Педагогічне навантаження встановлюється відповідно до освіти та досвіду викладачів, розподілено за письмовою згодою всіх викладачів.

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки та потребою для діяльності навчального процесу. Всього навчально-виховний процес здійснює 54 педпрацівників

Кожний рік в навчальному закладі проводиться вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються відповідно до чинного Типового положення про атестацію,  а також  інших законодавчих та нормативних документів з питань атестації педагогічних працівників: Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», Листа МОН «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Усього в 2019/2020 навчальному році  педагогічні працівники  відповідно плану не атестувались.

Виховна робота

Не менш важливий та відповідальний виховний процес, який здійснювався через організацію колективної роботи та індивідуальної. Як відомо, не кожного учня можна навчити, а от виховати особистість ми просто зобов’язані. Основними формами виховної роботи були класні години, бесіди, анкетування, трудові десанти, конкурси, круглі столи, участь в обласних фестивалях та конкурсах. Звичайно, втриматись у вирі змін і коректив, які вносило життя у перебіг виховного процесу інколи важко. Але основна частина роботи виконана.

Так учні нашого навчального закладу зайняли I місце в конкурсі «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», ІІI місця в Обласному фестивалі художньої самодіяльної творчості «Подільські зорі»,  III місце в конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україна», II зайняте місце краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина», III місце в виставці-конкурсі мистецтва «Знай і люби свій край».

Всі заходи здійснювалися за традиційними напрямками: громадянське, морально-етичне, правове виховання, формування здорового способу життя, соціальний захист, профорієнтаційна робота, робота з батьківською громадськістю.

В цьому навчальному році була активізована та посилена робота з профілактики правопорушень серед учнів навчального закладу. За навчальний рік правопорушень та злочинів не було зафіксовано.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій проводиться згідно з діючим законодавством. В навчальному закладі здійснюють навчання 17 сиріт. На початок навчального року також були підготовлені списки учнів пільгових категорій. На сьогоднішній день складає 37 учень.

Ці діти перебувають у центрі уваги адміністрації училища. За бюджетний кошт діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, щоденно отримують 3-х разове безкоштовне гаряче харчування у їдальні нашого закладу. З опікунами цих учнів підтримується постійний зв'язок класними керівниками, майстрами та практичним психологом навчального закладу. Девять  учнів з числа пільгової категорії є випускниками цього року.

Робота психологічної служби

Психологічною службою надані характеристики особистості учня: план індивідуальної роботи наставника з учнем, щоденник педагогічних спостережень. Все це дає змогу здійснювати взаємне спостереження, педагоги використовують можливості для покращення своєї роботи та педагогічної практики.

 1. Мета наставництва – покращити викладацьку педагогічну практику.
 2. Педагоги регулярно отримують зворотний зв’язок щодо своєї практики.

         Наставництво пов’язане з річними цілями.

 1. Практика наставництва використовує цикл спостережень, який складається з наступних кроків: бесіда перед проведенням спостереження, збір інформації, аналіз і надання зворотного зв’язку.
 2. Збір інформації, який здійснюється під час спостережень, відповідає цілям наставництва.
 3. Наставництво допомагає подолати прогалину між теперішньою та ефективною практикою.
 4. Спостереження групи, переважно, базується на цілях та очікуваних результатах групи.
 5. Наставництво, насамперед, фокусується на результатах запланованих видів діяльності, а не на самій діяльності.
 6. Педагоги систематично здійснюють взаємне спостереження, допомагаючи один одному.

Посилена робота з національно – патріотичного виховання учнівської молоді.

В училищі працює психологічна служба. Основні види роботи служби: охорона психологічного та фізичного здоров’я, формування та розвиток відносно стійких структур розумових здібностей, психодіагностика індивідуальна і групова; консультування індивідуальне і групове;  корекційно – розвивальна робота; ділові ігри та тренінги; психологічна просвіта; психопрофілактика; психолого-педагогічний семінар.

Основні напрямки роботи: здоровий спосіб життя, фактори розвитку особистостей, формування особистих категорій, робота з обдарованою молоддю.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників АЦ ПТО організовано відповідно до нормативно-правої бази. Для якісного медичного забезпечення учнів на території нашого закладу працює фельдшерський пункт. Наші учні раз на рік проходять медичний огляд, що дозволяє контролювати стан здоров’я і вчасно здійснювати профілактику захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установки, в училищі формуються спеціальні медичні групи. Медичне обслуговування працівників закладу також є обов’язковим. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи.

Працівники їдальні та майстри виробничого навчання проходять медичний огляд 2 рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються згідно вимог. Адміністрація училища щомісячно виділяє кошти на придбання медикаментів у фельдшерський пункт. Протягом навчального року в аграрному центрі проводились спартакіада з різноманітних видів спорту (міні-футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки)  для учнів училища.

Особлива увага приділяється дітям-сиротам, напівсиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з Чорнобильської зони та інвалідам.

В навчальному закладі  зроблено все для нормального харчування учнів. Діти – сироти отримують 3-х разове гаряче харчування.

 Фінансування  аграрного центру

            Чинне   українське законодавство  відкриває  перед  Державним професійно – технічним  закладом  широкі  можливості  щодо  залучення  для  своїх потреб  додаткових  позабюджетних  коштів  (послуги  населенню, оренда, доходи  від  виробничої  практики, благодійні внески).

         За рахунок  позабюджетних  надходжень  у 2018-19 році (635,200тис. грн. – від господарської діяльності та практики учнів) проводилась закупівля вікон…. Комп’ютерної техніки запчастин для автомобілів, паливо, канцтовари, господарські товари, засоби захисту рослин, тощо.  

 

Охорона праці.

 

Адміністрація училища у своїй роботі по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів і педагогічних працівників керується Законами України: “ Про охорону праці”, “ Про пожежну безпеку”, “ Про дорожній рух”, Конституцією України, державними та галузевими стандартами, основними нормативними актами з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності, санітарними нормами і правилами.

В училищі створений і працює кабінет з охорони праці. В кабінеті є посадові інструкції з охорони праці для всіх професій і видів робіт, розроблені екзаменаційні білети для проведення перевірки знань з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

На підставі вимог Закону України “ Про охорону праці”, “ Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах”, інших нормативно-правових документів з питань охорони праці в училищі проводилися у 2019/2020 навчальний рік відповідні заходи, а саме:

 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт;
 • за власні кошти були зроблені та поновлені куточки з Охорони праці;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • виробничі майстерні забезпечені комплектом інструкцій з охорони праці, оформлені куточки наочної агітації з охорони праці;
 • в майстернях оформлені таблички з надписами відповідальних за протипожежний стан та санітарний стан та відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання;
 • відповідно до Положення про оперативний контроль за станом охорони праці в училищі проводяться перевірки;
 • проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з учнями та співробітниками;
 • викладається предмет “ Охорона праці” у всіх навчальних групах в обсязі відповідно до навчальних планів. Учні з цього предмету мають позитивні оцінки, рівень знань учнів відповідає діючим вимогам;
 • проводиться навчання та перевірка знань співробітників з питань охорони праці;

                                                                                                                

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора